0975712594 Số 4C Hồ Sen Lê Chân Hải Phòng

Máy làm kem

Máy làm kem tươi cao cấp Tokadai 260 Máy làm kem tươi cao cấp Tokadai 260

Giá bán: Liên hệ

Giá khuyến mại: Liên hệ

Máy làm kem tươi cao cấp Tokadai TKD458 Máy làm kem tươi cao cấp Tokadai TKD458

Giá bán: Liên hệ

Giá khuyến mại: Liên hệ

Máy làm kem tươi cao cấp Venus VSC329L Máy làm kem tươi cao cấp Venus VSC329L

Giá bán: Liên hệ

Giá khuyến mại: Liên hệ

Máy làm kem tươi cao cấp Venus VSC330L Máy làm kem tươi cao cấp Venus VSC330L

Giá bán: Liên hệ

Giá khuyến mại: Liên hệ

Máy làm kem tươi cao cấp Tokadai TKD458 Máy làm kem tươi cao cấp Tokadai TKD458

Giá bán: 132.000.000đ VNĐ

Giá khuyến mại: 128,000,000₫ VNĐ

Máy làm kem tươi cao cấp Venus VSC338L (3 block làm lạnh) Máy làm kem tươi cao cấp Venus VSC338L (3 block làm lạnh)

Giá bán: 155,000,000₫ VNĐ

Giá khuyến mại: Liên hệ

Máy làm kem tươi cao cấp Tokadai TKD468 Máy làm kem tươi cao cấp Tokadai TKD468

Giá bán: 165.000.000 VNĐ

Giá khuyến mại: 156.000.000 VNĐ