0975712594 Số 4C Hồ Sen Lê Chân Hải Phòng

Máy làm kem